Omdat we ervan overtuigd zijn dat een penisvergrotende extender niet alleen effectief maar ook veilig dient te zijn, zijn er tests uitgevoerd die aantonen dat de gebruikte materialen niet gevaarlijk zijn voor gebruik door mensen.

Het is inderdaad zo dat een producent moet nagaan of de gebruikte materialen ongewenste reacties met de huid kunnen teweegbrengen. En bij Andromedical hebben we dit gedaan.

Gedreven door de wens voor transparentie is Andromedical een van de weinige bedrijven op de markt die alle klinische tests (uitgevoerd op haar penisvergroters) openbaar heeft gemaakt. Het is een bewijs van betrouwbaarheid, prestaties en veiligheid naar onze klanten toe.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van wat deze tests inhouden:

R

NIET cytotoxisch

Cytotoxiciteit – een standaardtest waarmee op een heel nauwkeurige manier kan worden bepaald of de materialen in een medisch apparaat schadelijke stoffen bevatten die in het lichaam of de lichaamscellen kunnen doordringen.

R

GEEN huidsensibilisator

Hypersensitiviteit – Testen die de gevoeligheid onderzoeken voor bijwerkingen of afweerreacties in het lichaam, door de huid aan het product bloot te stellen, of extracten van het product of het materiaal waar het uit bestaat te injecteren of dit plaatselijk aan te brengen om te kijken of het lichaam hierop reageert. Sensibilisatie (gevoeligheidsreacties) wordt waargenomen als de plek rood wordt of opzwelt, als gevolg van interactie van de bestanddelen met het immuunsysteem van het lichaam.

R

NIET irriterend

Huidirritatie – Huidirritatietests onderzoeken de reacties van de huid op een enkele, herhaalde of continue blootstelling aan de materialen van een apparaat die irritaties kunnen veroorzaken aan de huid, slijmvliezen of ogen – een reactie van plaatselijk lichaamsweefsel door middel van de normale ontstekingsverschijnselen – roodheid, zwelling, eventueel gecombineerd met warmte en pijn. Deze test verschilt van de sensibilisatietest aangezien het immunologische systeem er niet bij betrokken is.

Contra-indicaties voor gebruik: Raadpleeg altijd uw arts alvorens het gebruik van deze producten als u last heeft van ongecontroleerde diabetes, herpes genitalis, seksueel overdraagbare aandoeningen, urethritis en acute cystitis, acute prostatitis, abdominale hernia, dermatitis, zaadbalkanker, lymfatische kanker, lymfoom, een dwarsleasie en tetraplegie. Ook voor het uitvoeren van behandelingen of voor een diagnose van een medische aandoening, is overleg met een erkende professionele zorgverlener in de gezondheidszorg sterk aanbevolen.

androextender penis exteder
androextender penis exteder

Preis ab € 99 / 99 Fr . Versandkostenfrei

Pin It on Pinterest